İhanete Çilekeş Bakış


İhanete uğramayan biri var mıdır? Birlikte çalıştığı insanlar, arkadaşlar, eş, dost, konu komşu, çoluk çocuk...