top of page

EMPTY INFINITY

Without beginning, without end,

Without past, without future,

A halo of light surrounds the world of the law.

We forget one another, quite and pure, altogether

powerful and empty.

The emptiness is irradiated by the light of the heart

and of heaven.

The water of the sea is smooth and mirrors the moon

in its surface

The clouds dissapear in the blue space, the mountains shine clear.

Consciousness reverts to contemplation; the moon disk rests alone.

The empty circle represents an undifferentiated state of being, an infinite nothingness, before separating to form Yin and Yang.

Boş çember değişmeyen bir varoluş halini temsil eder, Yin ve Yang (Karanlık ve Aydınlık) a ayrışmadan önceki sonsuz bir hiçliği,

BOŞLUĞUN SONSUZLUĞU

Başlangıcı ve sonu olmayan,

Geçmişsiz, geleceksiz,

Kural dünyasını bir ışık halesi çevrelemiş.

Birbirimizi unutuyoruz, sakin ve saf, tamamen

güçlü ve boş,

Boşluk kalbin ve cennetin ışığıyla yayılıyor.

Pürüzsüz denizin suyu ayı yansıtıyor yüzeyinde

Bulutlar mavi uzayda kayboluyorlar, ay pasparlak.

Bilinç tefekküre bırakıyor yerini; Geriye bir tek dolunay kalıyor.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page